اتاق های یک تخته مخصوص یک نفر و با تمامی امکانات سایر اتاق ها میباشد .

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال

اتاق های فوق برای ظرفیت دو نفر بوده و قابلیت اضافه کردن سرویس اضافه ندارد. سرویس حمام اتاق ها برخی کابین دوش دار و برخی وان دار هستند.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال

اتاق های فوق پنجره به بیرون داشته و قابلیت سرویس اضافه به تعداد یک تفر دارند. برای کودکان بین 5 تا 8 سال در صورت درخواست تخت اضافه، هزینه ی نفر اضافه ی کامل و در صورت عدم درخواست نیم بهای قیمت نفر اضافه ی کامل (قیمت کودک) محاسبه و به قیمت پایه ی اتاق اضافه می شود.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال

اتاق های دوتخته ی تویین مخصوص دو نفر و دارای دو تخت یک نفره هستند. این اتاق ها قابلیت سرویس اضافه نداشته و اغلب پنجره به سمت نورگیر دارند. حمام اغلب اتاق ها کابین دوش دار است.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال

ظرفیت اتاق های فوق برای سه نفر بوده و اتاق دارای یک تخت دونفره و یک تخت یک نفره می باشد. حمام اتاق کابین دوش دار است. اتاق های فوق قابلیت سرویس اضافه ندارد.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال

ظرفیت اتاق های فوق برای چهارنفر می باشد. اتاق های چهارتخته یک تخت دونفره و دو تخت یک نفره دارند. در صورت درخواست تخت اضافه زمان رزرو حتما باید اعلام شود. فضای باز اتاق با تخت اضافه مقداری محدود می شود. تمامی اتاق های چهارتخته وان دار هستند. برای کودکان بین 5 تا 8 سال در صورت درخواست تخت اضافه، هزینه ی نفر اضافه ی کامل و در صورت عدم درخواست نیم بهای قیمت نفر اضافه ی کامل (قیمت کودک) محاسبه و به قیمت پایه ی اتاق اضافه می شود.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال

ظرفیت پایه ی این اتاق برای دونفر بوده ولی با توجه به سایز اتاق قابلیت افزایش نفر اضافه تا 5 نفر را دارد. اتاق فوق دارای یک اتاق خواب و یک فضای سالن می باشد. داخل سالن کاناپه ی تخت شو دارد. این اتاق تنها اتاق دارای وان جکوزی در هتل است. برای کودکان بین 5 تا 8 سال در صورت درخواست تخت اضافه، هزینه ی نفر اضافه ی کامل و در صورت عدم درخواست نیم بهای قیمت نفر اضافه ی کامل (قیمت کودک) محاسبه و به قیمت پایه ی اتاق اضافه می شود.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال