قوانین و مقررات

تحویل اتاق هنگام پذیرش ساعت ۱۴ و خروج حداکثر تا ساعت ۱۲ می باشد. خروج تا ساعت ۱۷ نیم بها وبعد از ساعت ۱۷ بطورکامل ( هزینه یک شب ) محاسبه می گردد.

هزینه برای اقامت کودکان زیر ۵ سال رایگان ، ۵ تا ۸ سال در صورت عدم استفاده از سرویس نیم بها و بالای ۸ سال نفر اضافه محاسبه می شود.

 کنسلی ویا تغییرتاریخ رزرومهمانان انفرادی پیش از ساعت ۱۴ روز ورود اطلاع دهید، درغیراینصورت هزینه یک شب اقامت به حساب منظور می گردد.

تغییرتاریخ وابطال رزروگروهی(۴اتاق و بیشتر)۳۰الی۱۵روزقبل ازورودشامل۱۰% ، از ۱۴الی۷روز۳۰%، از۶روزتا۷۲ساعت۵۰% و کمتراز۷۲ساعت۱۰۰% هزینه کل رزرومی باشد.

در صورت درخواست پذیرایی (میوه،شیرینی،گل) داخل اتاق می توانید تا ۴۸ ساعت قبل از ورود به واحد رزرواسیون اطلاع دهید.

ارائه کارت شناسایی معتبر و عکس دار برای هر یک از افرادی که قصد اقامت در هتل دارند ، ضروری است .

پذیرش صیغه نامه رسمی به صورت دفترچه ای با مهر برجسته و تاریخ اعتبار ، به همراه ارائه ی کارت ملی یا شناسنامه عکس دار زوجین، امکان پذیر است.

پذیرش افراد خارجی فقط با پاسپورت ویزا دار انجام می گیرد.

ورود حیوانات خانگی به هتل ممنوع می باشد.